Subsidies

De verschillende subsidies

Het is belangrijk om te weten dat subsidieregelingen vaak periodiek worden aangeboden en dat de aanvraagprocedures en voorwaarden kunnen variëren per regeling. Het is daarom aan te raden om te beginnen met het verzamelen van informatie over de beschikbare subsidieregelingen zo vroeg mogelijk, zodat u op de hoogte bent van de aanvraagprocedures en voorwaarden. Daarnaast is het verstandig om de uiterste datum waarop subsidie kan worden aangevraagd in de gaten te houden. Informeer uzelf ook over de voorwaarden en eisen die gelden voor de subsidieregeling, zodat u zeker weet dat uw project in aanmerking komt voor subsidie. Het is ook aan te raden om uw aanvraag zo snel mogelijk te versturen zodra de aanvraagprocedure begint. Dit helpt om te voorkomen dat uw aanvraag wordt afgewezen vanwege een overschrijding van de tijdslimiet.

BOSA-subsidie

BOSA, ook wel bekend als de “Basisinfrastructuur voor Openbare Sportaccommodaties”, is een subsidieregeling in Nederland die is bedoeld om gemeenten te helpen bij de aanleg, renovatie of verbetering van sportaccommodaties. De subsidieregeling is onderdeel van het Sportakkoord en is bedoeld om de kwaliteit van sportaccommodaties te verbeteren en te zorgen voor meer sportparticipatie. Er zijn verschillende categorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zoals nieuwbouw, renovatie, verbetering van de toegankelijkheid, en verduurzaming. Er zijn specifieke voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, zoals bijvoorbeeld dat het project openbaar toegankelijk moet zijn en dat er een sportvereniging aanwezig moet zijn.

Voor alle informatie kunt u de website Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) bekijken.

EIA-regeling

De EIA (Energie Investeringsaftrek) is een subsidieregeling in Nederland die bedrijven helpt bij het verminderen van hun energieverbruik en CO2-uitstoot. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van een warmtepomp of het vervangen van verlichting door LED-verlichting. De EIA subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven die gevestigd zijn in Nederland en die willen investeren in energiebesparende maatregelen. Bedrijven kunnen de EIA subsidie aanvragen voor investeringen in gebouwen, productie-installaties en vervoersmiddelen. De subsidie bedraagt maximaal 55% van de investeringskosten, met een maximum van € 4.000.000 per project. De EIA subsidieregeling is een fiscale subsidie, dus de subsidie kan worden verrekend met de inkomstenbelasting. Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen bij de belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat de regelingen kunnen veranderen en dat de beschikbaarheid kan variëren, dus het is aan te raden om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie over de EIA subsidie en de aanvraagprocedures.

KEBA-regeling

De Klimaat- en Energiebesparingsregeling (KEBA) is een subsidieregeling in Nederland die bedrijven helpt bij het verminderen van hun CO2-uitstoot en energieverbruik. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van een warmtepomp of het vervangen van verlichting door LED-verlichting. De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven die gevestigd zijn in Nederland en die willen investeren in energiebesparende maatregelen. Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen voor investeringen in gebouwen, productie-installaties en vervoersmiddelen. De subsidiebedraagt maximaal 30% van de investeringskosten, met een maximum van € 200.000 per project. De KEBA subsidieregeling is een fiscale subsidie, dus de subsidie kan worden verrekend met de inkomstenbelasting. Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)