Voetbalveld

Voor het verlichten van trainingsvelden (75 tot 120 lux), waar met relatief weinig schijnwerpers een goede gelijkmatigheid van de horizontale verlichtingssterkte dient te worden bereikt, worden meestal 4 tot 6 masten met een lichtpunthoogte van 15m en 6 tot 8 armaturen toegepast.

Voor hoofdvelden (200 lux), waar met een relatief gering aantal armaturen een hoge horizontale verlichtingssterkte dient te worden bereikt, worden meestal 6 tot 8 masten met een lichtpunthoogte van 15 tot 18m en 14 tot 16 armaturen toegepast.

Over het algemeen is het bij het verlichten van voetbalvelden belangrijk dat met name hoge ballen ook goed zichtbaar zijn, terwijl lichthinder voor spelers en omwonenden moet worden voorkomen.

Bij de keuze voor LED-verlichting speelt met name het aantal branduren en dus de ondergrond (natuurgras of kunstgras) een grote rol.

Hockeyveld

Voor wedstrijdvelden, waar met een relatief gering aantal armaturen een hoge horizontale verlichtingssterkte dient te worden bereikt, worden meestal 8 masten met een lichtpunthoogte van 15 tot 18m en 12 tot 16 armaturen toegepast. Met 12 LED armaturen CS860 wordt een gemiddelde horizontaal verlichtingsniveau van 250 lux bereikt, hetgeen voldoet aan de eisen van de KNHB voor wedstrijdvelden klasse II.

Over het algemeen is het bij het verlichten van hockeyvelden een zeer hoge gelijkmatigheid van de verlichting belangrijk, alsmede een goede verlichting van de cirkels. Uiteraard dient lichthinder voor spelers en omwonenden voorkomen te worden.

Vanwege het feit dat hockey uitsluitend op kunstgrasvelden gespeeld wordt en deze veelal intensief gebruikt worden, zijn hockeyvelden met name geschikt voor de toepassing van LED-verlichting.

Veldkorfbal

Voor trainings- en wedstrijdvelden waar met relatief weinig armaturen een goede gelijkmatigheid van de horizontale verlichtingssterkte dient te worden bereikt, worden meestal 4 masten met een lichtpunthoogte van 12m en 4 armaturen toegepast.

Veldkorfbal zal worden opgenomen in de herziene Europese norm voor sportveldverlichting NEN-EN 12193. De verlichtingssterktes zullen zijn klasse III: 75 lux, klasse II: 200 lux en klasse I: 500 lux.

Honk- en softbalveld

Voor softbalvelden wordt met 14 tot 16 armaturen en 8 masten met een lichtpunthoogte van 18m voldaan aan klasse II (wedstrijd) van de Europese norm NEN-EN 12193 voor sportveldverlichting. Voor honkbalvelden wordt met 60 tot 64 armaturen en 8 tot 10 masten met een lichtpunthoogte van 20 tot 25m voldaan aan klasse I (wedstrijd).

Over het algemeen is het bij het verlichten van honk- en softbalvelden een hoge verlichtingssterkte belangrijk, alsmede een goede zichtbaarheid van hoge ballen. Uiteraard dient lichthinder voor spelers en omwonenden voorkomen te worden.

Atletiek

Voor atletiekbanen kan met slechts 16 armaturen en 8 masten met een lichtpunthoogte van 18m een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 100 lux bereikt, hetgeen conform klasse III (training) van de Europese norm NEN-EN 12193 voor sportveldverlichting is. Met 32 armaturen kan een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 200 lux bereikt, hetgeen conform klasse II (wedstrijd) van de Europese norm NEN-EN 12193 voor sportveldverlichting is.

Over het algemeen is het bij het verlichten van atletiekbanen een goede verlichting van het middenterrein belangrijk. Uiteraard dient lichthinder voor spelers en omwonenden voorkomen te worden.

Overige sporten

Wij hebben ervaring met het verlichten van elk soort sportveld, van een kartbaan tot een skipiste en van een jeu-de-boules baan tot een BMX-baan. Wij maken graag een offerte met lichtontwerp voor uw specifieke situatie.

Elke sport en elk niveau van sportbeoefening stelt specifieke eisen aan een lichtinstallatie. Aerolux ontwerpt en levert voor elk sportterrein de beste lichtinstallatie voor de spelers, de omgeving en de eigenaar/beheerder!