Ons bedrijf

Aerolux is in 1984 opgericht en heeft zich in ruim 30 jaar ontwikkeld tot een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van sportveld- en terreinverlichting. Wij zijn voornamelijk actief in Nederland, België, Duitsland en Oost-Europa. Aerolux is door TÜV Nederland gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en VCA* 2008.

De directie wordt gevormd door Boudewijn Lie (technisch directeur) en Stefanie Lie (financieel directeur). Boudewijn is namens Aerolux lid van NEN normcommissie Verlichting (351005). Tevens is hij lid van het kernteam outdoor van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Daarnaast is hij als expert betrokken bij de Europese normcommissie CEN/TC 169 Workgroup 4 Sports lighting, waar op het moment gewerkt wordt aan een nieuwe Europese norm voor sportveldverlichting (EN 12193).

 

Beleid

Onze missie

Sportvelden en terreinen op efficiënte wijze verlichten met kwalitatief hoogwaardige lichtinstallaties.

Ons doel

Aerolux is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren (met voor een belangrijk deel componenten van eigen fabricaat) en leveren van verlichtingssystemen voor sportvelden, sporthallen en bedrijfsterreinen, alsmede het uitvoeren en onderhouden van de installatie werkzaamheden ter plaatse.

Ons bedrijfsbeleid

Wij als Aerolux hebben een systeem dat opdrachtgevers in staat stelt te kunnen beoordelen of wij als (toe)leverancier op beheersbare wijze kwaliteit en levertijd van producten en diensten conform contract kunnen garanderen.

De kwaliteitsbeheersingprocedures worden getoetst op de internationale kwaliteitsborgingsnorm NEN-EN-ISO 9001:2015. Aerolux conformeert zich aan het gestelde in de bovengenoemde norm. Het bedrijfssysteem heeft betrekking op alle werkprocessen.

Wij vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Wij dragen hieraan bij door zo veel mogelijk werk uit te besteden aan bedrijven, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Daarnaast voeren wij o.a. zelf ons afval af van de bouwplaats en proberen zoveel mogelijk energie te besparen.

Ons arbobeleid

Een van de bedrijfsdoelstellingen van Aerolux is het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers en derden, alsmede het milieu. Ons beleid is erop gericht om onveilige situaties en onveilig handelen, waardoor persoonlijk letsel, materiële en milieu schade zou kunnen optreden, te elimineren of zoveel mogelijk te beperken.

Het beleid heeft betrekking op zowel de eigen werknemers als ook uitzendkrachten en derden. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse bedrijfsvoering worden afwegingen gemaakt, waarbij bovenstaande uitgangspunten getoetst worden.

Het beleid is gebaseerd op de overtuiging dat naast het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade, een geïntegreerde aanpak van ARBO, milieu en kwaliteit essentieel is, voor een succesvolle bedrijfsvoering. Naast bovengenoemde beleidsdoelstelling willen we door te voldoen aan de gestelde eisen in de VCA* dit beleid ondersteunen.